Vrtané studny

Dodáváme kompletní zakázku dle požadavků a potřeb zákazníka. Vrtané studny jsou podle stavebních předpisů považovány za stavbu. Podléhají vodohospodářskému řízení. Jsou vodním dílem na které se vztahujívyřízení územního a stavebního povolení.

POSTUP PRACÍ PŘI VRTÁNÍ STUDNY

  1. návštěva na pozemku, výběr vhodného místa a určení parametrů vrtu s ohledem na geologické poměry lokality.
  2. vypracování hydrogeologického projektu řeší umístění studny z hlediska parametrů vrtu a možnosti ovlivnění okolních vodních zdrojů.
  3. stavební projekt řeší přesné umístění studny, výpočty spotřeby vody, vzdálenost od zdrojů znečištění, atd.
  4. čerpací zkouška a závěrečná zpráva deklaruje vydatnost zdroje a doporučený odběr vodys ohledem na sousední vodní zdroje

Pro zpracování podkladů pro vrtané studny je třeba, aby zákazník doložil výpis z listu vlastnictví a snímek katastrální mapy z Katastrálního úřadu.

Ceny pro vrtané studny naleznete v ceníku.

Vrtané studny
 

Kontaktní informace

 
IMG Ing. Miloš Grieszl
Vlnařská 693
460 01 Liberec 6
Česká republika

IČ: 413 484 35
DIČ: CZ500726038

+420 602 101 861
+420 725 889 898
mgrieszl@seznam.cz
http://www.img-studny.cz